Chỉnh sửa hoặc Tạo hình ảnh bằng AI

Thật dễ dàng, chỉ cần nói cho AI biết phải làm gì.

Chỉnh sửa hình ảnh với AI

Tạo ảnh bằng AI

Thiết kế nội thất với AI 🏡

Nói với nó để thay đổi một cái gì đó

"Làm cho chiếc xe màu đỏ"

Hoặc nói với nó để làm cho bạn một hình ảnh

"Làm cho tôi một con mèo tên là màu xanh"

Thiết kế nội thất với AI

Nguyên bảnBắt đầu bây giờ

Chỉnh sửa hình ảnh với AI hoặc là Tạo ảnh bằng AI