با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر را ویرایش یا ایجاد کنید

آسان است، فقط به هوش مصنوعی بگویید چه کاری انجام دهد.

ویرایش تصویر با هوش مصنوعی

با هوش مصنوعی تصویر بسازید

طراحی داخلی با هوش مصنوعی 🏡

بهش بگو یه چیزی عوض کنه

"ماشین را قرمز کنید"

یا به آن بگویید تا برای شما یک تصویر بسازد

"برای من گربه ای بساز به نام آبی"

طراحی داخلی با هوش مصنوعی

اصلالان شروع کن

ویرایش تصویر با هوش مصنوعی یا با هوش مصنوعی تصویر بسازید