רעדאַגירן אָדער שאַפֿן בילדער מיט אַי

עס איז גרינג, נאָר זאָגן די אַי וואָס צו טאָן.

רעדאַגירן בילד מיט אַי

שאַפֿן אַ בילד מיט אַי

ינלענדיש פּלאַן מיט אַי 🏡

זאג עס צו טוישן עפּעס

"מאַך די מאַשין רויט"

אָדער זאָגן עס צו מאַכן איר אַ בילד

"מאַך מיר אַ קאַץ מיטן נאָמען בלוי"

ינלענדיש פּלאַן מיט אַי

אָריגינעלאָנהייב איצט

רעדאַגירן בילד מיט אַי אָדער שאַפֿן אַ בילד מיט אַי