د AI په کارولو سره عکسونه ایډیټ یا جوړ کړئ

دا اسانه ده، یوازې د انځور مدیر AI ته ووایاست چې څه وکړي

د AI لخوا رامینځته شوي عکسونو غوره ټولګه وپلټئ.

openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4
نور انځورونه وپلټئ

مثالونه

"موټر سور کړئ"

"ما د نیلي په نوم یوه پیشو جوړه کړه"
اوس يې پيل کړه

د AI سره عکس ایډیټ کړئ د AI سره یو انځور جوړ کړئ