แก้ไข หรือ สร้าง ภาพโดยใช้ AI

ง่าย ๆ เพียงแค่บอก AI ว่าจะทำอย่างไร

แก้ไขภาพด้วย AI

สร้างภาพด้วย AI

ออกแบบภายในด้วย AI 🏡

บอกให้เปลี่ยนบางอย่าง

"ทำรถสีแดง"

หรือบอกให้สร้างภาพ

"ทำให้ฉันเป็นแมวชื่อสีฟ้า"

ออกแบบภายในด้วย AI

ต้นฉบับเริ่มเลย

แก้ไขภาพด้วย AI หรือ สร้างภาพด้วย AI