Golygu neu Greu delweddau gan ddefnyddio AI

Mae'n hawdd, dim ond dweud wrth yr AI beth i'w wneud.

Golygu delwedd gyda AI

Creu delwedd gydag AI

Dyluniad mewnol gydag AI 🏡

Dywedwch wrtho am newid rhywbeth

"Gwnewch y car yn goch"

Neu dywedwch wrtho i wneud delwedd i chi

"Gwnewch gath o'r enw glas i mi"

Dyluniad mewnol gydag AI

GwreiddiolDechreuwch nawr

Golygu delwedd gyda AI neu Creu delwedd gydag AI