AI аркылуу сүрөттөрдү түзөтүңүз же түзүңүз

Бул оңой, жөн гана Image Editor AIге эмне кылуу керектигин айтыңыз

AI жараткан сүрөттөрдүн мыкты жыйнагын изилдеңиз.

openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4 openjourney-v4
Көбүрөөк сүрөттөрдү изилдеңиз

Мисалдар

"Машинаны кызыл кыл"

"Мага көк деген мышык жасап бер"
Азыр башта

AI менен сүрөттү түзөтүңүз AI менен сүрөт түзүңүз