AI аркылуу сүрөттөрдү түзөтүңүз же түзүңүз

Бул оңой, жөн гана AIга эмне кылуу керектигин айтыңыз.

AI менен сүрөттү түзөтүңүз

AI менен сүрөт түзүңүз

AI менен ички дизайн 🏡

Ага бир нерсени өзгөртүүнү айт

"Машинаны кызыл кыл"

Же болбосо, сага бир сүрөт кылып айт

"Мага көк деген мышык жасап бер"

AI менен ички дизайн

OriginalАзыр башта

AI менен сүрөттү түзөтүңүз же AI менен сүрөт түзүңүз