ਨਵਾ ਖਾਤਾ


Becoming PRO gives you these features

 • ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ
 • ਅਸੀਮਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ
 • ਬੇਅੰਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ
 • 🥇
  ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
 • 🐱
  ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੋ
 • 🚀
  ਹੋਰ ਤੇਜ਼
 • 👑
  ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 • 👑
  ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਲਾਗਿਨ